I miniminagghie siciliane…

Miniminagghie: dalla stessa radice del termine greco “mimnesco”, ricordare…

La nniminagghia o miniminagghia o niminagghia… Si tratta ri na dummanna, tanti voti abbastanti vaga, di cui lu litturi o chiddu chi ricivi la dumanna, havi a pruvari a nzirtari la risposta giusta. Po’ èssiri anticchia schirzusa, ma nurmalmenti lu ndrizzu dà dumanna è accussì vagu ca è assai difficili a nzirtalla; e sulu stu fattu cci basta p’èssiri nu passatempu divirtenti.

 

Un omu e ‘na fimmina lu puonnu fari, du umini lu puonnu fari, du fimmini nu lu puonnu fari.

Risposta: La cunfissioni

 

Nasci cantannu è nun s’arricampa cchiu.

Risposta: Lu piritu

 

Cu la fa, la fa pi vinnirla, cu l’accatta ‘nun la usa, cu la usa nun la vidi.

Risposta: Lu tabutu

 

Scinni ridiennu e acchiana chianciennu.

Risposta: Il secchio del pozzo

 

E lu vecchiu si murmuria, mezzu li gammi ci pinnulia!

Risposta: La coroncina del SS Rosario

 

Ravanzi s’accuzza e r’arreri s’allonca.

Risposta: La strada

 

Caminannu caminannu ma vaiu tuccannu….

Risposta: la tasca

 

Cu l’avi luoncu… cu l’avi curtu… lu papa l’avi ma nun lu usa,

lu maritu ti lu prometti, lu zitu ti lu metti… ki kos’e ???…

Risposta: Il cognome !!!!

 

Don marianu don marianu, chi ci fati duocu ncianu?

nun manciati, nun viviti, siccu e luoncu vi faciti.

Risposta: L’asparago selvatico

 

Haiu na mannira di picuri russi, quannu piscianu, piscianu tutti!

Risposta: Le tegole quando piove

 

O co pilu o senza pilu rapi i cosci chi ta ‘nfilu! che cos’ è???

Risposta: La calzetta

 

Camina muru muru ca cuffitedda ‘nculu!

Risposta: La lumaca

 

Nun mi tuccari ca ti fazzu mali, ma se mi spuogghi ti fazzu arricriari

Risposta: La ficodindia

 

‘N’casu di necessità, ccia minti ‘ nculu a tò mà ???

Risposta: Il filo nell’ago

 

Tanti la toccunu e tantu vali, si la lanci nun si rumpa, e pocu tempu dura..

Risposta: La banconota

 

O su beddi o su brutti vaiu tuccannu u culu a tutti….

Risposta: La sedia

 

Rutuliu, rutuliu, caru ‘nterra e fumazziu…

Risposta: La cacca!

 

Trasi tranti e nesci modda e gocciolanti.

Risposta: La pasta

 

Ahiu, moru, nun mi tuccari. Quannu mi spogghiu mi fazzu manciari.

Risposta: Fico d’India

 

Tunnu, rutunnu bicchiri senza funnu, bicchiri nun è, e allura chi è….

Risposta: L’anello

 

Sutt’o liettu ri ma nunna, c’è na cosa tunna tunna, sila vaiu pi tuccari, tuttu u munnu fa trimari.

Risposta: La campana

 

Supra pilu….ncapu pilu….nmezzu c’è lu mariolu…ke cos’è?

Risposta: L’occhio

 

Mancia d’ò culu e caca c’à vucca… u chianozzu.

Risposta: La pialla

 

A notti pilu cu pilu si ancuccinu… cos è.?

Risposta: Le ciglia

 

Un picciuttieddhu ri quattordicianni, sa trasi e nesci cuomu unu granni,

a biesci asciutta, a trasi vagnata cu na puntiddha ‘nsagnuniata.

Risposta: La penna

 

Un havi vucca e parla, un avi pedi e camina!!!!!!!!!!

Risposta: La lettera

 

A tutti i posti signura mi purtati ma nno’ liettu ccu vui nun mi vuliti.

Risposta: Le scarpe

 

E’ tunnu e nun è munnu, è a fedda e nun è muluni, spara e nun è cannuni…

Risposta: U culu

 

Ci tagghi ‘a testa, ci tagghi ‘a cura e viri di intra ‘na bedda signura!

Risposta: Il fico d’India!

 

E’ na cosa longa e tisa cu nu paddu ki ci pisa che cos’è?

Risposta: La stadera

 

Sidici e sidici trentaduj, l’haju ju e l’aviti vuj e si vuj nun l’aviti siti vecchiu e vi ruditi.

Risposta: I denti

 

Du lucenti du pungenti quattru zocculi e na scupa.

Risposta: La vacca

 

Vinni u re di Napuli avia lu culu papuli papuli, s’assittau na siggiteddra e ci careru tutti li ureddra.

Risposta: Il colabrodo

 

Vinni u re di Sirrausa, la purtau longa e pilusa, a reggina ci piacia ma chiù longa e chiù pilusa la vulia.

Risposta: La scopa per il tetto

 

Chiù la tiri chiù saccurza.

Risposta: La sigaretta

 

Sutta na macchia di capaci c’è t’oma ca cci piaci, l’avi niuru cuomu la pici binidittu Diu ca la fici.

Che cosa è? La Melenzana

 

Ivu ni Maddalena e vitti ca era prena, ci tuccavu la natura e vitti ca era ura.

Cosa è? Il pane lievitato.

 

Quannu ia vignu ni tia tu l’ha minti n’culu a mia, quannu tu vini ni mia ia l’ha mintu n’culu a tia.

Cos’è…….La Sedia!!!!

 

A figlia un’ na annasciutu e la mamma è capu i casi.

Cos’è…..il fumo

Precedente The Times: Shakespeare non era affatto inglese, ma siciliano! Successivo